Billedet på sidehoved

 Sinding Skole

En lille institution med en stor betydningyes

Fri for mobberi - bamse på besøg

 • 02-02-2018
  Legedag 0.-1. klasse Hammerum · 0A · 1A
  1
 • 09-02-2018
  10:00-11:20
  Fastelavnsfest for elever og Hvepsereden · A · 0A · 1A · 2A · 3A · 4A · 5A · 6A · SPA
  1
 • 09-02-2018
  13:00-23:55
  Arrangement cafe ·
  1
 • 10-02-2018
  00:00-10:00
  Arrangement cafe ·
  1
 • Kurt Stoustrup den 18-01-2018

  Til alle hjem ved Sinding-Ørre Midtpunkt 

  Valg til Fællesbestyrelsen ved Sinding-Ørre Midtpunkt 2018

  Der skal vælges 2 kandidater + 2 suppleanter blandt forældre, der ikke har børn indskrevet i skolen - de repræsenterer afd. Midgaarden, afd. Hvepsereden og dagplejen

  Der skal vælges 3 kandidater + 2 suppleanter som repræsenterer Sinding Skole  Der afholdes valgmøde 20. marts kl 17-18 Sæt X i kalenderen.
  Indbydelse kommer

  På det møde er det muligt at opstille kandidater til bestyrelsen, og jeg vil kraftigt opfordre til, at så mange som muligt møder op, også selv om man måske ikke selv ønsker at stille op til bestyrelsen, for mødet kan i praksis afgøre, hvem der vælges ind i bestyrelsen.

  Sidste frist for opstilling af kandidater er d. 4. april, og det sker ved henvendelse til kontoret. Hvis der er flere kandidater, end der er pladser i fællesbestyrelsen, aftales der fredsvalg, eller der afholdes valg.

  Fra den 23/2 - 5/3 ligger valglisterne fremme, så du kan se, om der er tildelt valgret.

   

  Med venlig hilsen

  Kurt Stoustrup 

 • Kurt Stoustrup den 11-01-2018
  Til forældre med børn i 3.-6. kl

  Fredag den 19/1 kører vi en tur til Herning med bus for at se DM i Skills - se bilag

  Det hele foregår i skoletiden
 • Kurt Stoustrup den 09-01-2018
  Data opsamling vedr skolereformen:


  Derudover vil vi kontakte udvalgte forældre til elever i 0., 2., 4. og 6.  klasse med henblik på et telefoninterview. Forældrene bliver kontaktet og interviewet af en interviewer fra Danmarks Statistik. Interviewet har en varighed af ca. 25 minutter.

  VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

   
 • Merete Ortmann Sørensen den 03-01-2018

  Kære forældre.

   

  Et enigt ansættelsesudvalg har indstillet Majbritt Larsen som den nye skoleleder ved Sinding-Ørre Midtpunkt. Majbritt er 51 år og er mor til 3 på henholdsvis 20, 23 og 25. Hun kommer fra Thisted kommune, hvor hun har været i skoleledelsen gennem flere år på Hannæs-Østerild Skole. Majbritt flytter til Herning Kommune med sin familie til marts. Hun starter i sin nye stilling mandag den 19. februar 2018.

  Vi glæder os til at byde Majbritt velkommen, og håber I alle vil tage godt imod hende.

   

  Med venlig hilsen

   

  Merete Ortmann Sørensen

 • Kurt Stoustrup den 05-09-2017
  Skolens bankkontonr:

  regnr. 2210

  kontonr: 0746240651
 • Kurt Stoustrup den 30-10-2017
  MEEBOOK

  Her er en vejledning i at oprette sig på Meebook, så det er muligt at følge undervisningen.

  Intra er stadigvæk vores kommunikations platform. Meebook er en platform, hvor I kan følge undervisningen, og håber vi, kan generere en dynamisk elevplan.
   
 • Kurt Stoustrup den 19-06-2017
  Til alle hjem.

  Her er de nye skemaer for næste skoleår. Børnene vil sikkert få en mere børnevenlig udgave af klasselæreren. Desuden vigtige datoer