Faktuelle oplysninger


 
Antal elever
 
Opgørelse over antal elever på skolen, herunder en kommunal special klasse (Huset/Bussen).
 
 
 
Gennemsnitlig klassekvotient
 
Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen har en følgende gennemsnitlige klassekvotienter:
 
Antal lærere
 
Til at varetage undervisningen på klassetrinene er der ansat følgende: