Evaluering


 
 
Prøver til evaluering af det faglige niveau, som tages af klasselæreren / matematiklæreren.
 
Klasse Tidspunkt Materiale
Bhv. klasse
September
Oktober
November
Februar
April
Motorisk screening
Tegneiagttagelse
Læseevaluering på begyndertrinnet
MGbh (matematik prøve)
Bogstavdiktat
1. klasse
14 delprøver fordelt over hele året. Vurdering af resultatet efter de første 6 delprøver.
Februar
April
IL-basis/gruppeprøve
 
MG1
OS 64
2. klasse
Oktober
Februar
Marts
Mini SL 1
MG2
Mini SL 2
Nationale test dansk
3. klasse
Oktober
 
April
SL 60
Nationale tests i matematik
ST3
4. klasse
Oktober
Februar
Marts
April
SL 40
MG4
Nationale test dansk. FG4
ST4
5. klasse
Marts
Februar
Maj
LÆS 5
MG5
FG5
ST5
6. klasse   Nationale tests i dansk og matematik
 
 
Karakterer
 
Da Sinding - Ørre Midtpunkt Skolen er fødeskole til en overbygningsskole og har elever op til 6. klasse, gives ikke karakterer.
Orientering om elevernes faglige standpunkt formidles via elevplanerne ved forældresamtalerne eller ved anden personlig kontakt i løbet af skoleåret.
Testplanen er revideret september 2015.