Billedet på sidehoved

 Sinding Skole

En lille institution med en stor betydningyes

Opslagstavlen

 • Vores TSM (pedel) Anker Jørgensen er stadigvæk sygemeldt indtil videre.

  Paw Nilsson og Bengt Schelde-Larsen vil på bedste vis klare det mest nødvendige, da økonomien ikke rækker til mere. Håber, der er forståelse for denne situation.
  Kurt Stoustrup den 14-12-2017
 • Lidt om parkering og aflevering af børn.

  Den mest sikre måde, er at parkere op mod jernkæden, hvor der er en sikker sti bag ved. Børnene kan så fra bilen gå over på denne sti, i stedet for at gå bag ved biler, der evt bakker ud. Vi vil forsøge, at holde denne sti farbar i denne vintertid. Vi kan desværre ikke snerydde hele parkeringspladsen, som situationen er nu med sygemeldt pedel.
  Kurt Stoustrup den 14-12-2017
 • Conni Wind Kristensen er sygemeldt indtil jul. Vi dækker selv timerne.

  Som aføser for Anna Marie forventer jeg, at Caroline Toft, som tidligere har været på skolen,  starter op efter nytår.

  Mvh

  Kurt Stoustrup
  Kurt Stoustrup den 13-12-2017
 • Til alle hjem i Skolen

  Sidste dag før juleferien er den 20/12

  Skoledagen slutter kl 11.30, og skolebusserne kører 11.45.

  Hvepsereden er åben for indskrevne elever kl 11.30.

  Programmet for dagen er julehygge, dans omkring juletræet og kirkegang i Sinding kirke kl 10.00.  Alle klasser går til kirke og hjem igen, så fornuftigt tøj vil være godt.

  Første skoledag efter juleferien er den 3/1, hvor der er normalt skema.

  Endelig vil jeg ønske alle hjem en glædelig jul og et godt nytår med tak for et positivt og godt samarbejde i 2017.

  Med venlig hilsen

  Kurt Stoustrup
   
  Kurt Stoustrup den 07-12-2017
 • Info til alle!

  Jeg vil informere jer om, at jeg har valgt at gå på pension den 1. februar 2018. Det er meget vigtigt for mig at sige, at det er helt udramatisk. Jeg er utrolig glad for mit arbejde, jeg nyder stor opbakning fra fællesbestyrelsen, forældre, børn og medarbejdere. Men - min kone har været på efterløn i 1½ år, og hvis jeg også går ned i tid, vil det kunne give flere fritidsmuligheder. Jeg vil bare gerne bruge min tid anderledes, når nu muligheden er der.
  Jeg håber virkelig, at den store opbakning, der er til Sinding-Ørre Midtpunkt, forbliver intakt fremover - det fortjener alle. Det er klart, at et lederskifte giver lidt usikkerhed, men også ny energi og nye ideer.

  Med venlig hilsen
  Kurt Stoustrup

  P.S. Har 1. februar 2018 arbejdet 35½ år i Folkeskolen heraf 12½ år som leder i Sinding-Ørre Midtpunkt.
   
  Kurt Stoustrup den 03-10-2017
 • Skolens bankkontonr:

  regnr. 2210

  kontonr: 0746240651
  Kurt Stoustrup den 05-09-2017
 • MEEBOOK

  Her er en vejledning i at oprette sig på Meebook, så det er muligt at følge undervisningen.

  Intra er stadigvæk vores kommunikations platform. Meebook er en platform, hvor I kan følge undervisningen, og håber vi, kan generere en dynamisk elevplan.
   
  Kurt Stoustrup den 30-10-2017
 • Til alle hjem.

  Her er de nye skemaer for næste skoleår. Børnene vil sikkert få en mere børnevenlig udgave af klasselæreren. Desuden vigtige datoer
  Kurt Stoustrup den 19-06-2017